logo

Uutiset

9.10.2017
 
 
 
Saarioisten Taimistot Oy:n pitkä historia taimitarhatuotannon parissa alkoi vuonna 1947 Sahalahdella, Saarioisten Kartanon mailla. Tuotanto siirrettiin parempien maalajien perässä ensin 1950-luvun alussa Tampereen Kaukajärvelle ja vuonna 1960 Pälkäneelle Kinnalan kylään, vanhan kunnalliskodin tiluksille. Kinnalan kylästä tuli taimiston kotipaikka.
 
Taimistollamme puhaltelevat muutosten myötätuulet. Vuoden alussa siirsimme tytäryhtiömme Harvialan uuden omistajan, VRJ Etelä-Suomi Oy:n, luotsattavaksi ja tänä vuonna aloitimme uuden tuotantosuunnan valiotaimimateriaalin tuottajana yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Näiden suurien muutosten myötä päätimme uudistua ja erottua toimialallamme myös nimellämme. Luonnollinen valinta taimistomme uudeksi nimeksi on taimiston kotikylä, Kinnala. Ylpeänä yli 70-vuotisesta historiastamme taimitarhatuotannon parissa tulemme jatkamaan toimintaamme tulevat vuosikymmenet Kinnalan Taimistona.
 
 
Nimiuudistuksen myötä uudistimme myös yrityksemme logon. Yrityslogomme kaksi lehteä kuvaavat vihreää jalanjälkeämme, joka on   tuottamillamme taimilla kaunistanut suomalaista ympäristöä jo yli 70 vuotta.
 
 
Vihreä peukalo –tuotemerkkimme on myös päivitetty yrityksemme uuden nimen mukaisesti. Logon väri on vaihdettu uuden
yrityslogomme värimaailmaan. Vihreä peukalo –tuotemerkkimme kertoo hyvästä kasvikannasta, jonka viljely kannattaa, ja kauneus kestää vuodesta toiseen. Tuotemerkin löytää niiden taimien etiketistä, joiden siemen- ja emo-taimimateriaali on taimiston omaa kantaa ja ollut tuotannossa merkin osoittaman vuosiluvun verran. Tämä taimimateriaali on todettu kestäväksi ja Vihreän peukalon arvoiseksi.
 
 
 
Internet-sivumme tulevat uudistumaan yrityskuvamme mukaisiksi tulevan talven aikana.

29.6.2017

Luonnonvarakeskus (Luke) supistaa merkittävästi puutarhakasveista ylläpidettävää ydinkasviaineistoa ja valiotaimituotantoa. Jatkossa Saarioisten Taimistot Oy tuottaa yli 90% Lukella olleesta valiotaimituotannosta. Saarioisten Taimistot Oy tuottaa, markkinoi ja myy puutarhamansikan, lakan, puolukan, tarhapensasmustikan, marjatuomipihlajan, atsalean ja alppiruusun valiotaimet.

Luke ylläpitää edelleen puutarhakasvien ydinkasviaineiston ja tuottaa valiotaimia herukoista, tyrnistä ja vadelmasta. Luken supistettuun ydinkasvihuoltoon ja valiotaimituotantoon liittyvät toiminnot keskitetään vuoden 2018 alkuun mennessä Luken Haapastensyrjän toimipaikkaan.
Saarioisten Taimistot Oy on keskittänyt puutarhakasvien valiotaimituotantoon liittyvät toiminnot Pälkäneelle. Yritys ottaa vastuun jo vuoden 2018 valiotaimituotannosta ja toimituksista asiakkaille 1.1.2018 alkaen.


Luonnonvarakeskuksen valiotaimituotantoon liittyvän toimintamallin uudistamisen ja toiminnan sopeuttamisen taustalla on tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus. Saarioisten Taimistot Oy:n kanssa tehtävällä yhteistyöllä Luke turvaa valiotaimien saannin ammattimaiseen puutarhakasvien tuotantoon.


Tulemme Saarioisten Taimistot Oy:stä toimittamaan valiotaimie käyttäjille tarkemman tietopaketin lisäyksessä olevista lajeista ja lajikkeista kaikkine tietoineen suoraan sähköpostiosoitteeseenne.


14.2.2017
Rakentamisen monialakonserni VRJ Groupin tytäryhtiö VRJ Etelä-Suomi Oy ostaa yli sata vuotiaan taimien tukkukaupan, Harviala Oy:n sen emoyhtiöltä, Saarioisten Taimistot Oy:ltä. Kauppa vahvistaa entisestään viher- ja ympäristörakentamisen markkinajohtajan VRJ-konsernin asemaa valtakunnallisena toimijana ja mahdollistaa Harvialan kehityksen taimien tukkukauppiaana.
 
Harvialan Taimitarhan juuret ovat Harvialan kartanossa ja sen metsätaloudessa. Vuonna 1915 metsätaimien viljelystä lähtenyt taimitarhatuotanto on ajan saatossa tehnyt Harvialasta yhden alan johtavista taimitarhoista. Tuotantopinta-alaa on noin 80 hehtaaria.
 
Saarioisten Taimistot konserniin kuuluva Harviala Oy harjoittaa tukkukauppaa julkisen sektorin ja viherrakentamisen tarpeisiin. Omassa tuotannossa Harvialalla on havu- ja lehtipuita sekä sopimustuotannossa marja- ja koristepensaita, perennoja ja hedelmäpuita.
 
VRJ Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olavi Järvenpään mukaan kiinnostus Harvialan ostoon on kasvanut pitkän yhteistyön myötä:
 
 - Kaupalla haluamme varmistaa ja viedä eteenpäin suomalaista taimitarhatuotantoa. Lisäksi kauppa mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien luomisen koko viher- ja ympäristörakennusalalle sekä mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelukonseptin tarjoamisen asiakkaalle tulevien yhteistyökuppaneiden kanssa, mm. digitalisaatiota hyödyntäen.
 
Myös Saarioisten Taimistot Oy:n ja Harviala Oy:n omistaja Kaisu Avotie kertoo yrityskaupan olleen suunnitteilla jo pidemmän aikaa.
 
- Harvialassa on keskitytty jo pidempään tuotannon vahvistamiseen sekä toimitusvarmuuteen myös kesäsesongin aikaan. Harviala on nyt hyvässä iskussa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Harvialan liiketoiminnan jatkon ja ennen kaikkea sen kehittämisen kannalta VRJ-konserni on paras mahdollinen ostajataho. Yhteistyömme tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa Saarioisten Taimistojen taimituotantojen osalta eli palaamme tältä osin vanhaan toimintamalliin, Kaisu Avotie kertoo.
 
Marjatta Nummela jatkaa Harvialan toimitusjohtajana. Hän uskoo, että uusi omistaja vie Harvialan liiketoimintaa innovatiivisella otteella eteenpäin, rekrytoiden lisää henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita.
 
 - Harvialan toiminnan jatkuminen osana VRJ Groupia on hieno mahdollisuus koko yritykselle. Vieraskoreutta ei ole, sillä olemme tehneet yhteistyötä jo vuosia. Uskomme, että luvassa on mielenkiintoisia aikoja ja kehitysaskeleita, jotka edistävät sekä Harvialan että VRJ:n liiketoimintaa.
 
 
Lisätietoja:
 
Olavi Järvenpää
VRJ Group Oy
0400 682 428
olavi.jarvenpaa@vrj.fi
 
Kaisu Avotie
Saarioisten Taimistot Oy
040 8422 302
kaisu.avotie@saarioinen.fi

21.3.2016

Saarioisten Taimistot Oy Pälkäneeltä on Vuoden laatutuottaja

Saarioisten Taimistot Oy Pälkäneeltä on valittu taimitarhatuotannon Vuoden laatutuottajaksi. Kotimaiset Kasvikset ry nimeää taimitarha-alalta laatutuottajaksi kahden-kolmen vuoden välein yrityksen, jonka tuotteet ja toiminta täyttävät korkeimmat vaatimukset. Saarioisten Taimistot Oy myy astiataimensa pääosin puutarhamyymälöille, jotka arvostavat taimien laatua ja asiantuntevaa markkinointia. Taimitarhojen keskinäisessä kaupassa Saarioisten toimittamissa taimissa kiitetään erityisesti tarkkaa ja luotettavaa lajittelua.

Saarioisten Taimistot Oy on yksityisessä omistuksessa oleva taimitarha. Nykyiseen omistukseen tila siirtyi 1997, jolloin Kaisu Avotie ja Pekka Keveri ostivat tilan. Taimitarhaviljelyssä oleva alue on noin 45 hehtaaria. Tuotanto käsittää puuvartisen koriste- ja hyötykasvien viljelyn puutarhakauppaan ja suurkuluttajille. Noin puolet taimista kasvatetaan astiataimena ja puolet paljasjuurisina taimina.

Tieto tukee markkinointia tukkuasiakkaille
Saarioisten Taimistot aloitti taimikasvatuksen vuonna 1947 Sahalahdella. Tänä päivänä tuotannossa ovat aitataimet, koristepensaat, pensasruusut, marjapensaat, köynnökset sekä myymäläkokoiset hedelmä- ja lehtipuut. Sijaintipaikka on vuosien saatossa vaihtunut ja nyt toimitaan Pälkäneellä. Yli 90 prosenttia taimitarhan myymistä taimista on omaa tuotantoa. Taimet myydään tukkumyyntinä puutarhamyymälöille. Näillä vaativilla markkinoilla yritys menestyy kasvattamalla laatutaimia, jotka menestyvät varmasti Suomen oloissa.

Kotimaisuus korostuu selvästi myös aktiivisessa markkinoinnissa ja asiantuntevasti laaditussa myynnin tukimateriaalissa. Markkinointimateriaalina on tullut tutuksi asiakkaille suunnattu suosittu kuvallinen kirja ”Vihreyttämisen monet mahdollisuudet”, jossa kerrotaan mitä tuotteita on tarjolla ja minkä kokoisina niitä myydään. Samoin kauppiaille suunnattu ”Harviala -Taimimyyjän ABC” -vihkonen on ollut pidetty.

Tuotekehittelyssä pinnalla valmiit tuotteet
-Uusia tuulia käydään vilkaisemassa maailmalla säännöllisesti ja oma mietintämyssy on ahkerassa käytössä, kun mietitään uusia mahdollisuuksia erilaisille tuotteille ja tuoteryhmille. Näitä ovat esimerkiksi ”Heti Valmis Aita” -elementti tai Solitaire-pensaat, joita on ollut myynnissä joitakin vuosia. Nämä vastaavat valmiimpien tuotteiden kysyntään, ja niillä saadaan näyttävyyttä heti pihaan tai ulkona olevaan edustustilaan, kertoo toimitusjohtaja Kaisu Avotie taimiston tuotekehityksestä ja korostaa samalla, että kaikessa tuotannossa panostetaan taimen laatuun, toimitusnopeuteen ja -varmuuteen.

Saarioisten Taimistot -konserniin kuuluu Saarioisten Taimistot Oy sekä tytäryhtiö Harviala Oy. Astiassa kasvatettavien puutarhakaupan tuotteiden lisäksi kasvatetaan avomaalla paljasjuurisia pensaita suurkulutukseen. Ne markkinoidaan Harvialan kautta.  Yritys on elvyttänyt HARVIALA-tuotemerkin, joka on vanha ja tunnettu laadukkaan taimen merkki. Se on nykyisin näyttävästi käytössä myös Saarioisten Taimistot Oy:n taimissa ja tuotemarkkinoinnissa. Rinnalleen se on saanut Vihreä peukalo-merkin, joka kertoo siitä kuinka kauan kyseinen merkkiä kantava taimikanta on ollut Saarioisten Taimistolla tuotannossa. Vanhimmille kertyy ikää jo yli 50 vuotta. Se että usealla kasvilla on kunnioitettavia vuosilukuja takanaan, kertoo hyvistä taimikannosta ja pitkäjänteisestä työstä kotimaisen taimituotannon eteen.

 

Kuva: Kaisu Avotie otti vastaan Saarioisten Taimistot Oy:lle myönnetyn Kotimaiset Kasvikset ry:n Vuoden laatutuottajan tunnukset.

laatutuottaja2016.JPG

Evästeet