logo

Tuotteet

Seuraavilla sivuilla esittelemme tuotannossamme olevan valikoiman puuvartisia kasveja.

Tuotehaku

Taimien saatavuus

Kunkin kasvilajikkeen kohdalle on merkitty mikä on yleisin myymälästä löytyvä taimityyppi ja -koko.  Toisinaan jonkin tuotteen astiataimet saattavat loppua, jolloin toimitamme kyseisen tuotteen esipakattuina taimina.

Kotimaisuusmerkki

Kestävästi kotimainen / Härdigt inhemsk -merkin käyttöoikeus myönnetään tuotteille, jotka ovat Suomessa kasvatettuja. Kotimaiset taimet on merkitty sirkkalehti-merkillä kotimaisuuden merkiksi.

Suurin osa omassa tuotannossa olevista taimista on lisätty omasta pistokasmateriaalista tai tunnetulta paikalta itse kerätystä siemenestä. Näiden materiaalien kestävyydestä on yli 20 vuoden kokemus.

FinE

Finnish Elite (suomalainen valio) -sanoista tuleva lyhenne annetaan taimille, joita on kotimaassa tutkittu. Valitut kasvikannat ovat suositusvyöhykkeellensä asti kestäviä ja satoisia. Kantojen valinnassa on painotettu myös tautien ja tuholaisien kestävyyttä.

FinE-taimien emomateriaalia ja lisäystä valvotaan tarkoin. Näin taataan laadukkaan materiaalin säilyminen tuotantoketjun alusta loppuun.


FinE-taimiksi on tähän mennessä valittu koristekasveja sekä marja- ja hedelmälajikkeita. Tuotteet-sivuilta löydät FinE-tuotteet yllä olevalla logolla varustettuna.

Kysy FinE-taimia hyvin varustetuista taimimyymälöistä. Tunnistat ne nimilapussa olevasta FinE-sanasta tai logosta.

Lisätietoa FinE-taimista saat Luonnonvarakeskuksen tai Taimistoviljelijät ry:n sivuilta.

 

Menestymisvyöhykkeet

Suomi jaetaan kahdeksaan puuvartisten kasvien menestymisvyöhykkeeseen. Kullekin lajille on annettu vyöhykesuositus, jolla se tiettävästi menestyy oikein hoidettuna. Kasvi viihtyy sulkeisiin merkityllä vyöhykkeellä vain erityisen suotuisalla paikalla. Sitä ei pitäisi istuttaa menestymisvyöhykettään pohjoisemmaksi. Vyöhykkeen lisäksi kasvupaikka vaikuttaa ratkaisevasti kasvin menestymiseen.

Merkkien selitykset

A aurinkoinen
Pv puolivarjoinen
V varjoinen
Kui kuiva
Tuo tuore
Kos kostea
Mär märkä
Ra+ vähäravinteinen
Ra++ keskiravinteinen
Ra+++ runsasravinteinen
Ca+ runsaskalkkinen, pH yli 6
Ca- vähäkalkkinen, pH alle 5
Hk+ runsashiekkainen
Hk- vähähiekkainen
Hu+ runsashumuksinen
Hu- niukkahumuksinen
ep esipakattu taimi
haar pj haarautunut paljasjuuritaimi

Evästeet